Grafisk profil | Norrköping Science Park

Ny grafisk profil – Creating positive change. Norrköping Science Park är Norrköpings kommuns egna innovationskontor och arbetar inom tre olika profilområden; visualisering, tryckt och organisk elektronik och effektiv logistik. De kopplar samman företag, offentlig sektor och akademi i syfte att skapa samhällsnytta och en hållbar framtid.

Vi på Edit & björnen fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil som bättre matchade Norrköping Science Parks uppdrag. Resultatet blev en färgstark och positiv identitet, med inspiration från Industrilandskapet och strömmen, flödande idéer och innovation.

Logotypen är tydlig och stilren med en egen karaktär. Den lättläst i både stora och små format.

Profilteckensnittet heter Poppins och är en geometrisk sansserif som finns i många vikter. Teckensnittet är en viktig del i den grafiska profilen och skapar igenkänning och enhetlighet.

Färgpaletten består av färgpar, där den röda-grå kombinationen är den primära. 
Den röda färgen har sitt ursprung i Norrköping Science Park, den gula representerar Norrköping och industrilandskapet. De grå och blå tonerna representerar kunskap och innovation, och mötet däremellan.

Grafiska element
. Vågformen är en vidareutveckling och ett arv från den gamla logotypen och profilen. Vågorna symboliserar en framåtrörelse och idéer som strömmar. De representerar såklart också Motala ström och Norrköping Science Parks placering mitt i industrilandskapet.

Läs mer och följ resan på Norrköping Science Parks hemsida