Årsberättelse | Einar Mattsson

GULD I PUBLISHINGPRISET 2020 OCH 2021

2021 – Året då vi ritade om kartan till framtiden. Efter förra årets succé med nomineringar i både Svenska Designpriset, samt en vinst i Publishingpriset så valde Einar Mattsson att, även i år, att ge oss uppdraget med att ta fram en deras årsberättelse och hållbarhetsredovisning. Vi ville såklart hålla samma höga nivå som föregående år, men också hålla oss till temat. Vi såg till att vässa till form och koncept ytterligare, och valde såklart att fortsätta samarbeta med det team som gjorde föregående år så framgångsrikt! Det vill säga; foto John Sandlund, Tryckeri Göteborgstryckeriet, och text och innehåll Tomas Långdahl, samt koncept ett gemensamt arbete mellan oss, kund och Tomas. Originalarbete är ett samarbete mellan Edit & björnen och Agneta Eriksson.

2020 – Året då vi flyttade hem. Einar Mattsson gav oss uppdraget att ta fram en helt ny form till deras årsberättelse och hållbarhetsredovisning. Vi fick i uppdrag att skapa något nytt, och vi har fått ta fram en årsberättelse lite utöver det vanliga. Illustrationerna och formen sätter sin tydliga ton genom hela årsberättelsen. Men även fotografierna som genomgående är tagna av John Sandlund hjälper till att förstärka upplevelsen. Och sist, men absolut inte minst, texterna från den alltid så fantastiska copywritern Tomas Långdahl. Han målar med ord, och ger liv och färg till personerna och berättelserna. Tryckt av Göteborgstryckeriet.

Publikationen vann Publishingpriset 2021 som enda trycksaken i hela tävlingen som tilldelades full poäng inom alla bedömningskategorier.