Årsberättelse | Einar Mattsson

2020 – Året då vi flyttade hem. Einar Mattsson gav oss uppdraget att ta fram en helt ny form till deras årsberättelse och hållbarhetsredovisning. Vi fick i uppdrag att skapa något nytt, och vi har fått ta fram en årsberättelse lite utöver det vanliga. Illustrationerna och formen sätter sin tydliga ton genom hela årsberättelsen. Men även fotografierna som genomgående är tagna av John Sandlund hjälper till att förstärka upplevelsen. Och sist, men absolut inte minst, texterna från den alltid så fantastiska copywritern Tomas Långdahl. Han målar med ord, och ger liv och färg till personerna och berättelserna. Tryckt av Göteborgstryckeriet.