Grafisk Profil | Finspångs Tekniska

Vi har tagit fram en ny grafisk profil till Finspångs Tekniska Verk. Det är en modig profil, med mycket färger som symboliserar den vackra miljön runt omkring Finspång.

VÅRT UPPDRAG

Finspångs Tekniska kom till oss för att de ville förnya sig. De kände att deras grafiska profil inte hörde ihop med vart företaget var idag, eller vart de var påväg. Vi påbörjade ett omfattande arbete med att hitta kärnan av varumärket och skapa en grafisk profil och en kommunikation som helt enkelt var mer i linje med hur Finspångs Tekniska ville uppfattas, samt hur deras kunder redan uppfattade dem.

Vi skapade en ny logotyp, den nya logotypen ligger i linje med Finspångs Tekniskas tidigare grafiska arv. Vi tog tillsammans med Finspångs Tekniska även ett tag kring deras företagsnamn och har kortat ner deras namn från ”Finspångs Tekniskas Verk AB” till ”Finspångs Tekniska” i logotyp samt text. Kärt barn har många namn och en del kallar dem redan idag för bara ”Tekniska”, men vi ville gärna ta fasta på kopplingen till Finspång, för den är något att vara mycket stolt över. Finspångs Tekniska står för ansvar, kompetens och utveckling. Cirkeln i logotypen symboliserar att de är en del av kretsloppet och arbetar mot en hållbar framtid. Pilarna i cirkeln ger en känsla av riktning, kraft och energi.

Vi har även tagit fram en ny slogan, ”Fina Finspång –Tillsammans”. Det är ett uttryck för vad Finspångs Tekniska känner för Finspång, men även vad de vill skapa tillsammans med sina kunder.

WORKSHOP

Genom en workshop tillsammans med medarbetare på Finspångs Tekniska tog vi fram hur de såg på sig själva idag, och hur de egentligen ville uppfattas. Vi pratade även om deras konkurrenter, målgrupp och positionering på marknaden, allt ur ett formmässigt perspektiv. Vi diskuterade olika färgspektra, bildspråk samt form och hur dessa tillsammans kunde hjälpa att lyfta varumärket. Vi diskuterade även namn och slogans samt hur de ville kommunicera med sin målgrupp. Utifrån detta tog vi sedan fram ett antal olika förslag och rekomendationer som sedan låg till grunden för deras grafiska profil och kommunikation.

Vi hade även vidare workshops med fokus på deras webb tillsammans med Significant Bit som utvecklade en helt ny webbplats för Finspångs Tekniska. Webbplatsen har flera smarta funktioner, och underlättar både arbetet för Finspångs Tekniska internt, samt för Finspångs Tekniskas kunder att söka och hitta information som de behöver. Se mer på www.finspangstekniska.se

Design

Designen är tydlig, färgglad och vacker. Tanken är att profilen ska kännas glad och positiv. Vi ville med designen visa att ett tekniskt verk inte behöver kännas tråkigt och stelt. Vi ville också ta vara på den passion, energi och kunskap som medarbetarna på Finspångs Tekniska besitter. Vi kände helt enkelt att bolaget var något helt annat än stelt och strikt. Vi har tagit fram ett antal olika färgpar som kan kombineras med varandra. Sjö & Himmel är en mörkblå och en ljusblå ton som är basen i profilen. Höstlöv och Solgul är en mörkgul och ljusgul som kompleterar och som plockar upp det blå-gula i profilen, samt flirtar med Sveriges och Östergötlands färger. Skog och Äng är en mörkgrön och en ljusgrön färg som symboliserar det gröna miljöteknikbolag som Finspångs Tekniska är. Slutligen kompleteras de med Ljung och ros, en mörk-och ljusrosa färg, för det vackra och fina runt om i Finspång.

Dessa färger kompleteras med olika ikoner med tunna linjer att använda till information. Mönster av ikonerna, samt pratbubblor att använda för att förmedla kortare budskap. Vi har även tagit fram en bildsstrategi med fokus på inkluderande kommunikation. Profilteckensnittet är tydligt och lättläst, och kompleteras med en script som skapar dynamik och lättar upp profilen.