Grafisk profil | LEAD

LEAD bad oss hjälpa dem att ta fram en ny grafisk profil, och ett visuellt formspråk för alla deras kanaler. LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubatorer, som har sitt säte i Östergötland med fokus på tech-bolag och innovationer. De ville att deras grafiska profil skulle symbolisera nytänkande, men även trygghet och seriositet. Vi skapade en grafisk profil med Östergötland i centrum, och ett spännande färg och formspråk.

Grafisk profil till LEAD – Edit&björnen reklambyrå
Workshop

Genom en workshop tillsammans med medarbetare på LEAD tog vi fram hur de såg på sig själva idag, och hur de egentligen ville uppfattas. Vi pratade även om deras konkurrenter, målgrupp och positionering på marknaden, allt ur ett formmässigt perspektiv. Vi diskuterade olika färgspektra, bildspråk samt form och hur dessa tillsammans kunde hjälpa att lyfta varumärket. Något som var viktigt var att de agerade utifrån Östergötland men att det deras företag byggde upp gav ringar på vattnet både nationellt och internationellt.

Design

Denna metaforen var något vi tog fasta på, även själva tanken att bygga något. Vi valde därför att göra ett mönster som vi valde att kalla för “Growing”. Vi tog även fram ett illustrationsmanér och infografik som går att applicera inom flera områden i kommunikationen. Profilfärgen blev härligt orange med kompletterande rosa och blåa toner. Unikt för profilen är toningen som går över bilder. Detta för att skapa ett särskiljande bildspråk. Fotografierna i profilen är tagna av Crelle.se. 

Hemsidan är designad av Edit & björnen och kodad av Angry Creative.

Webbdesign till LEAD - Edit & björnen designbyrå
Roll-ups till LEAD – Edit&björnen reklambyrå
Muggdesign till LEAD – Edit&björnen reklambyrå