Issue 1 & Issue 2 | Mr Perswall

VINNARE AGDA PRINT 2017. Mr Perswall, en aktör inom Wall Vision koncernen, önskade ett nytt grepp kring hur de visade sina tapeter hos sina återförsäljare. Resultatet blev en informativ katalog med en blandning av redaktionellt innehåll, såsom inspirerande inredningstrender och reportage, och tapeter tydligt sorterade efter kategori. Vi på Edit & björnen fick fria tyglar kring designkoncept och layout. Vårt mål var att spegla Mr Perswalls varumärke och härliga inställning till trender och inredning i designen. Produktionen resulterade i en härlig trycksak på 230 sidor komplett med registerskärning och fantastiska bilder och tapetmotiv.

Katalog för Mr. Perswall - Issue 1
Koncept & Design

Vi på Edit & björnen fick fria tyglar kring designkoncept och layout. Vårt mål var att spegla Mr Perswalls varumärke och härliga inställning till trender och inredning i designen. Produktionen resulterade i en härlig trycksak på 230 sidor komplett med registerskärning och fantastiska bilder och tapetmotiv.

ISSUE 1 har stor nationell spridning och återfinns hos alla de många tapetbutiker och färgfackhandlar som samarbetar med Mr Perswall. Katalogen rymmer både svensk och engelsk text, vilket gör att ISSUE 1 kan distribueras till Mr Perswalls alla återförsäljare – även till dem utanför Sveriges gränser.

Vinnare av Kategorin AGDA PRINT 2017, Marknadsföreningen i Östergötland

ISSUE 2 är uppföljaren. Katalogen följer samma designprinciper som sin föregångare men innehåller ny inspiration, reportage och nya tapeter. Omslaget utsmyckades med kopparfoliering och instagram-favorit-tapeten Blossom.

Produktfoto: Samuel Överstedt

Katalog för Mr. Perswall - Issue 1
Katalog för Mr. Perswall - Issue 1