Torget | Lundbergs

Framtagning av försäljningsbroschyr för fastigheten Torget, på uppdrag av LE Lundbergs Fastighets AB.

Framtagning av koncept, design och layout för försäljningsbroschyr för Torget. På Uppdrag av LE Lundbergs Fastighets AB.

Broschyren är tryckt på obestruket papper, Munken pure rough. Illustrationen på framsidan är lackad för att ge en större effekt mot bakgrunden. Layouten är dynamisk och känns exklusiv och spännande. Broschyren är uppdelad i två kapitel, etapp 1 och etapp 2. Detaljerna i broschyren hämtar inspiration från husets arkitektur.