Location, Location, Location | Fastighets AB L E Lundberg

Edit & björnen fick i uppdrag att ta fram en ny handelsbroschyr åt Fastighets AB L E Lundbergs. Broschyren beskriver de attraktiva lägen för shopping som stadskärnorna i Norrköping och Linköping har att erbjuda.

Design

För Lundbergs är deras handelsfastigheter mycket mer än shopping. Det är en mötesplats, en plattform för intryck, upplevelse och umgänge som attraherar flera sinnen. De vill vara en bidragande faktor till citykärnans attraktion. Lundbergs utvecklar stadskärnan i Norrköping och Linköping och har många butikslokaler i absolut bästa läge, t ex i köpcentrumen Linden, Spiralen, Gränden och Gyllen.
Vi hjälpte Lundbergs med att ta fram en ny design för deras handelsbroschyr som bland annat används i syftet attrahera nya butiker till Norrköping och Linköpings stadskärnor. Framsidan har orden Location, Location, Location präglade i ett härligt tjockt och glossigt papper! Inlagan är omsorgsfullt designad utefter Lundbergs nya grafiska profil.