Grafisk profil | Visual Sweden

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Vi fick uppdraget att ta fram en helt ny grafisk profil till initiativet.

Grafisk profil till Visual Sweden - Edit&björnen reklambyrå
Grafisk profil till Visual Sweden - Edit&björnen reklambyrå

Om projektet

Östergötland ska bli ett centrum för Visualisering, inte bara i Sverige utan även internationellt.. Visual Sweden är ett projekt med starkt stöd i regionens smarta specialiseringsstratergi. Visual Sweden behövde en logotyp och ett grafiskt formspråk för att kunna attrahera ytterligare företag och andra intressenter till satsningen. Ett grafiskt formspråk blev ett startskott för satsningen och var önskvärt att använda till ansökningsmaterialet till Vinnova och Vinnväxt-tävlingen, där den önskade utgången innebär finansiellt stöd till verksamheten i tio år.

Designen

Den mindre grafiska profilen designades för att kunna byggas på i framtiden, ett visuellt formspråk som växer och utvecklas i takt med Visual Sweden. Det mest karaktäristiska är logotypen, en ordbild plus en symbol som är en visuell “illusion” – något som leker med vår uppfattning och VAD vi ser – något som knyter an till själva kärnan i visualisering.