Grafisk Profil | Fastighets AB L E Lundberg

Edit & björnen fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil Fastighets AB L E Lundbergs. Lundbergs äger, förvaltar och utvecklar bostads- och kommersiella fastigheter och är en av Sveriges största privata fastighetsägare.

Design

Den grafiska profilen har sin bas i logotypen samt den Lundbergsgröna färgen. Dessa två element är viktiga för igenkänning och något som är starkt förknippat med varumärket. För att ytterligare bredda profilen har ett teckensnitt adderats. Ett klassisk men samtidigt kaxigt serifteckensnitt, används för rubriker. Teckensnittet tar för sig och sätter sin prägel på layouten. Vi har också adderat en mörkgrön kulör, detta för att ge djup till profilen. Även ett nytt illustrationsmanér har adderats. Detta manér grundar sig i Lundbergs vision – ”Vi vill vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan”. Visionen har namnet ”Vår gröna tråd” och det är med denna ”gröna tråd” alla illustrationer är uppbyggda. Vi har även tagit fram ett antal mönster som kan användas för att ge en ytterligare dimension till layouten och föra tankarna till företagets historik. Syftet med profilen var att ge företaget en bredare plattform att jobba med, och en mer sammanhållen profil att arbeta med i sin kommunikation. Helt enkelt, en riktigt härlig, lekfull och klassisk profil att växa mer i generationer framåt.