Fastighets AB L E Lundberg

Lundbergs äger, förvaltar och utvecklar bostads- och kommersiella fastigheter och är en av Sveriges största privata fastighetsägare. Edit & björnen fick i uppdrag att utveckla den grafiska profilen och har löpande jobbat med marknadsföringsmaterial, koncept och trycksaker.

Grafisk profil

Den grafiska profilen har sin bas i logotypen samt den Lundbergsgröna färgen. Dessa två element är viktiga för igenkänning och något som är starkt förknippat med varumärket. För att ytterligare bredda profilen har ett teckensnitt adderats. Ett klassisk men samtidigt kaxigt serifteckensnitt, används för rubriker. Teckensnittet tar för sig och sätter sin prägel på layouten. Vi har också adderat en mörkgrön kulör, detta för att ge djup till profilen. Även ett nytt illustrationsmanér har adderats. Detta manér grundar sig i Lundbergs vision – ”Vi vill vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan”. Visionen har namnet ”Vår gröna tråd” och det är med denna ”gröna tråd” alla illustrationer är uppbyggda. Vi har även tagit fram ett antal mönster som kan användas för att ge en ytterligare dimension till layouten och föra tankarna till företagets historik. Syftet med profilen var att ge företaget en bredare plattform att jobba med, och en mer sammanhållen profil att arbeta med i sin kommunikation. Helt enkelt, en riktigt härlig, lekfull och klassisk profil att växa mer i generationer framåt.

Location, location, location

”Location, location, location” – en ny handelsbroschyr som beskriver de attraktiva lägen för shopping som stadskärnorna i Norrköping och Linköping har att erbjuda. För Lundbergs är deras handelsfastigheter mycket mer än shopping. Det är en mötesplats, en plattform för intryck, upplevelse och umgänge som attraherar flera sinnen. De vill vara en bidragande faktor till citykärnans attraktion. Lundbergs utvecklar stadskärnan i Norrköping och Linköping och har många butikslokaler i absolut bästa läge, t ex i köpcentrumen Linden, Spiralen, Gränden och Gyllen.
Framsidan har orden Location, Location, Location präglade i ett härligt tjockt och glossigt papper! Inlagan är omsorgsfullt designad utefter Lundbergs nya grafiska profil.

Kvarteret torget

Framtagning av koncept, design och layout för försäljningsbroschyr för Torget. På Uppdrag av LE Lundbergs Fastighets AB.

Broschyren är tryckt på obestruket papper, Munken pure rough. Illustrationen på framsidan är lackad för att ge en större effekt mot bakgrunden. Layouten är dynamisk och känns exklusiv och spännande. Broschyren är uppdelad i två kapitel, etapp 1 och etapp 2. Detaljerna i broschyren hämtar inspiration från husets arkitektur.