Gafflat 70 år | Toyota Material Handling

NOMINERAD I PUBLISHINGPRISET 2017. År 2016 firade BT/Toyota material handling 70 år. Jubileet firades på en rad olika sätt och avslutades med ett jubileumsnummer av personaltidningen Gafflat. Här lyfts personer och händelser som varit av stor vikt för företaget under åren. Porträtt av vd:ar från tre epoker varvas med berättelsen om Syster Gunnel som arbetade1963-1999 och Ivar Bryntse, uppfinnaren som skapade den klassiska lyftvagnen som blev grunden till BT. Den grafiska formen är unik för utgåvan med målet att frångå befintlig design och skapa en produkt värdig en 70-årsjubilar.

Gafflat 70 år
Gafflat 70 år - Bild 2
Design

Färgskalan är sober och typografin är elegant. Bilderna är en blandning av godbitar från arkivet, grafik från patentansökningar och ritningar och nyfotograferade bilder av anställda och bilder från jubileet. Numret knyter ihop säcken för jubileumsåret. Allt ramas in av det sobra omslaget med en bild från arkivet och stora förgyllda siffror.

Gafflat 70 år - Bild 3